Rotaļu pilsētiņas

Bērniem rotaļu laukumi nereti ir otrās mājas, kur tiek pavadīts brīvais laiks, tiek iepazīti pirmie draugi un apzinātas savas fiziskās spējas. Mums ir svarīgi, lai vide, kur bērni pavada savu brīvo laiku, būtu pēc iespējas pārdomātāka un iespējām bagātāka, tāpēc piedāvājam plašas izvēles rotaļu pilsētiņas. Rotaļu pilsētiņas pieejamas dažādām bērnu vecuma grupām. Visas pilsētiņas ir veidotas tā, lai tās maksimāli daudz attīstītu bērnu fizisko veselību un, lai laiks, kas pavadīts rotaļu laukumos būtu izmantots lietderīgi. Veidojot rotaļu pilsētiņas, pirmkārt tiek domāts par bērnu drošību, funkcionalitāti, par rotaļu elementu kvalitāti, izturību un bērniem saistošu dizainu. Rotaļu pilsētiņas  atbilst iekārtu drošības standartam LVS EN 1176.